Ako docieliť, aby sa deti cítili bezpečne na internete?

Večerná škola ako model neformálneho vzdelávania pre širokú verejnosť.

V septembri 2022 Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) začalo s osvetovou aktivitou, ktorá sa nazýva Večerná škola. Ide o model osvety pre širokú verejnosť prostredníctvom online platformy Zoom bez nutnosti registrácie. Večerné školy sú realizované pod vedením odborníkov a špecialistov z praxe na rôzne témy, ktoré sú aktuálne v rámci bezpečnosti detí v digitálnom priestore. Už dnes, vo štvrtok 30. marca, bude na tému Digitálne závislosti „Mne sa to nemôže stať!?“ prednášať odborníčka na problematiku Zuzana Vargová.Read More