Aktívny dialóg sociálnych partnerov pokračuje

V pondelok 28. júna 2021 o 13:00 hod sa uskutočnilo ôsme rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia vlády SR, zástupcovia zamestnávateľov, zástupcovia zamestnancov a Združenia miest a obcí Slovenska. Po prvýkrát sa na rokovaní sociálnych partnerov zúčastnil aj zástupca Spoločných odborov Slovenska, nového člena Hospodárskej a sociálnej rady SR.Read More