Aký je vývoj na trhu práce sa dozviete už aj v podcastoch

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prináša sériu desiatich podcastov o potrebách trhu práce. Zástupcovia sektorových rád v rozhovoroch prezentujú zistenia expertov z národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ (SRI). Poslucháči sa dozvedia ako sa vyvíja trh práce a aký je súčasný aj budúci vzťah medzi ponukou a dopytom v jednotlivých odvetviach hospodárstva. Odborníci v podcastoch diskutujú aj o aktuálnych problémoch či príležitostiach na trhu práce a formulujú odporúčania pre stabilizáciu pracovného trhu.Read More