Bezplatné dlhové poradne pomáhajú už viac ako 800 ľuďom na celom Slovensku

V poradí už 100. klient využil tento týždeň služby bezplatnej dlhovej poradne na Župnom námestí v Bratislave. Poradňa, kde sa ľudia môžu obrátiť o pomoc pri problémoch so zvládaním svojich dlhov funguje od konca minulého roka. Pomôžu v nej všetkým, ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej situácii. Odborníci tu asistujú pri tvorbe plánu riešenia pre konkrétnu situáciu klienta, nastavení splátkového kalendára, ale pomôžu aj s inými ťažkosťami v osobnej či právnej sfére. Poradní je v súčasnosti 20 po celom Slovensku, pribudne ich ešte 26. Spolu už pomohli vyše 800 klientom a ich rodinám.Read More