Chceme spravodlivé prerozdeľovanie finančných prostriedkov v sociálnych službách

Dostupné sociálne služby, ich spravodlivé financovanie, dlhodobá udržateľnosť zamestnancov aj vyššie pokuty ako prevencia pri páchaní previnení poskytovateľmi v zariadeniach sociálnych služieb. S týmto zámerom pripravilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny novelu zákona o sociálnych službách. Rezort práce pre vytvorenie lepšieho zákona v tejto oblasti vychádzal predovšetkým z poznatkov z praxe. Tie hovoria najmä o nevyhnutnosti rovnakého prístupu k verejným financiám pre všetkých poskytovateľov sociálnych služieb, čo je predpokladom pre zastavenie odlivu ich zamestnancov. Nové znenie zákona prerokovala NR SR a postúpila ho do druhého čítania. Vstúpiť do platnosti má od 1. januára 2022.Read More