Do zariadení sociálnych služieb smeruje ďalšia materiálna pomoc a opäť preplatíme vitamíny

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR v súčasnosti dopĺňa do zariadení sociálnych služieb (ZSS) spotrebované 14-dňové zásoby ochranných pomôcok. Ich dostatočné množstvo je nevyhnutnosťou v prebiehajúcej tretej vlne pandémie. Všetko potrebné do jednotlivých zaradení už dnes distribuujú vyššie územné celky. Rezort práce zároveň poskytne aj v roku 2021 dotáciu na nákup výživových doplnkov pre klientov a zamestnancov vybraných druhov zariadení sociálnych služieb vo výške 20 eur na jednu osobu. Celkovo je vyčlenených na tento účel 1,4 milióna eur.Read More