II. pilier pomôže efektívne zhodnotiť úspory

Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení upravuje fungovanie II. piliera. Prináša viaceré zásadné zmeny vo forme upravených poplatkov, zavedenie predvolenej investičnej stratégie, ako aj automatický vstup do II. piliera. Tie nadobudnú účinnosť postupne. Ich cieľom je prispieť k zvýšeniu hmotného zabezpečenia v starobe.

Prinášame PREHĽAD ZMIEN platných od začiatku roka 2023.Read More