Inflačná pomoc smeruje najviac zraniteľným skupinám obyvateľov

Jednorazový príspevok vo výške 100 eur dostanú na návrh nariadenia vlády SR najviac ohrozené skupiny obyvateľov. Pomoc vo výške celkom 22 miliónov sa na návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR prerozdelí spolu šiestim skupinám sociálne slabších občanov. Týmto opatrením vláda zmierňuje následky vysokej inflácie, ktorá negatívne vplýva na životnú úroveň ľudí, aby aspoň čiastočne eliminovala ich výdavky na rast energií, bývania či potravín. Inflačná pomoc bude vyplatená už v júni 2022.Read More