Investície do zlepšenia rodovej rovnosti môžu byť prínosom pre hospodársky rast a konkurencieschopnosť

Ekonomika rodovej rovnosti v spoločnosti bez rodovo podmieneného násilia bola hlavnou témou dvojdňového stretnutia v Štokholme. Zástupcovia jednotlivých krajín Európskej únie na zasadnutí diskutovali o význame rodového plánovania pre posilnenie pozície žien v ekonomike.Read More