Kontakt s blízkymi – najlepšia prevencia proti „tichej“ epidémii

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) odporúča poskytovateľom sociálnych služieb v pobytových zariadeniach vypracovať si vlastný návštevný poriadok. Vďaka tomu by klienti mohli prijímať návštevy v zaradeniach aj v čase pandémie. Kontakt s blízkymi by im tak pomohol znížiť riziko vzniku sociálnej izolácie.Read More