Ministerstvo práce spúšťa online semináre pre žiadateľov k ostrej výzve z Plánu obnovy a odolnosti SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo informačné semináre pre žiadateľov o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti z Plánu obnovy a odolnosti SR. Uskutočnia sa 30. a 31. mája 2023 prostredníctvom platformy MS Teams.Read More