Ministerstvo šetrí energie, 18. novembra nebude v niektorých budovách kúriť

Vzhľadom na zvyšovanie cien energií je pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR znižovanie spotreby a efektívne využívanie energií prioritou. S týmto cieľom v piatok 18. novembra, ktorý nasleduje po dni pracovného pokoja 17. novembra, v administratívnych budovách vo svojej správe ponechá kúrenie vypnuté alebo utlmené. Z toho dôvodu zatvorí nielen budovy ministerstva, ale aj pobočky Sociálnej poisťovne a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny po celom Slovensku. Verejnosti však ostávajú k dispozícii elektronické služby, podateľne úradov práce ako aj krajské inšpektoráty práce.Read More