MPSVR SR naďalej poskytne pandemickú pomoc na podporu zamestnanosti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zabezpečí včasnú pomoc pre zamestnávateľov a pre všetkých pracujúcich a živnostníkov, ktorí v dôsledku vyhláseného núdzového stavu museli obmedziť alebo prerušiť svoju činnosť. Za obdobie január a február 2022 bude naďalej poskytovať príspevky na mzdy zamestnancov a živnostníkov z projektu Prvá pomoc. Účinnosť zákona o podpore v čase skrátenej práce, ktorý bol pôvodne stanovený na január 2022, sa presúva na marec 2022.Read More