Náhradné výživné: Objem pomoci sirotám a rodinám s výpadkom príjmu stúpol medziročne …

Legislatívne zmeny v oblasti náhradného výživného, ktoré vstúpili do platnosti pred rokom, podstatne zvýšili objem pomoci…Read More