Náhradným rodičom finančne prilepšíme

Podpora náhradných rodín a zároveň zachovávanie súrodeneckých väzieb medzi deťmi, ktoré sú do náhradnej starostlivosti zverené. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prichádza s návrhom zákona, ktorý zvyšuje príspevky na podporu náhradnej starostlivosti v prípade, že sa budúci potencionálni rodičia rozhodnú postarať sa o súrodencov spolu či dieťa so zdravotným znevýhodnením. Návrh zákona je po prvom čítaní na rokovaní NR SR. Do platnosti by mal vstúpiť od 1. júla 2022.Read More