Najrýchlejšie spomedzi stredoškolákov si nájdu prácu diplomovaní špecialisti. Majú aj najvyššie mzdy.

Unikátny pohľad na uplatnenie absolventov stredoškolského vzdelávania ako aj aktuálne údaje o ich úspešnosti prináša pilotná štúdia „Absolventi v čase pandémie“ z dielne Inštitútu sociálnej politiky (ISP) a Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP). Najrýchlejšie si podľa nej našli prácu absolventi vyššieho odborného a postsekundárneho vzdelania, ktorí majú aj najvyššie mzdy. Ide napríklad o diplomovaných špecialistov („DiS“), diplomovaných umelcov („DiS.art“) a absolventov nadstavbového štúdia. Naopak v priemere najdlhšie bez práce zostali absolventi gymnázií, ktorí v ďalšom štúdiu nepokračovali a absolventi nižšieho stredného odborného vzdelania (napr. absolventi učilíšť). Vyplýva to z analýzy dát o 44 624 absolventoch stredných škôl z ročníka 2019/2020.Read More