Národné víza umožnia prílev mozgov na Slovensko

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny dlhodobo vyvíja úsilie o selektívne otvorenie trhu práce pre osoby z tretích krajín v profesiách s chýbajúcou pracovnou silou. V tejto súvislosti prijala vláda SR na návrh ministerstva práce dve nariadenia umožňujúce jednoduchšie získavanie národných víz pre vodičov a vysokokvalifikovaných pracovníkov. Dnes, 1. apríla 2022, nadobúdajú predmetné nariadenia účinnosť. Prílev mozgov zo zahraničia má vysokú pridanú hodnotu pre ekonomiku Slovenska.Read More