Národný kontaktný bod pre program Zamestnanosť a sociálnu inováciu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci zriadeného Národného kompetenčného centra pre sociálne inovácie (NKC SI) nadviazalo spoluprácu s novozriadeným Národným kontaktným bodom pre program Zamestnanosť a sociálnu inováciu (NCP EaSI). Tento národný kontaktný bod je súčasťou európskej siete podporujúcej sociálne inovácie svojich členov, ako aj ďalších zapojených strán pri hľadaní nových riešení spoločenských problémov. Bol založený občianskym združením TENENET. Program EaSI podporuje kvalitné a udržateľné pracovné miesta, pomáha pri zlepšovaní pracovných podmienok, zaručuje primeranú sociálnu ochranu a bojuje proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. V programovom období 2021 – 2027 bude program EaSI podliehať Európskemu sociálnemu fondu plus (ESF+).Read More