Neformálne zasadnutie Rady ministrov pre zamestnanosť a sociálne veci

EPSCO: Nevyhnutnosťou je budovať silný trh práce
Po viac ako roku ovplyvneného pandémiou v slovinskej Ľubľane (8. – 9. júla) neformálne zasadla Rada ministrov pre zamestnanosť a sociálnu politiku (EPSCO). Hlavnou témou stretnutia bolo budovanie silného trhu práce, ktorý je základom pre zachovanie pracovných miest, zvlášť v najviac krízou zasiahnutých odvetviach hospodárstva. Slovensko na rokovaní zastupoval štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Boris Ažaltovič.Read More