Nižšie riziko chudoby a sociálneho vylúčenia pre znevýhodnených vďaka dotácii na výkon sociálnej práce

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR môže oddnes žiadať o príspevok na výkon sociálnej práce zamestnancami úradov práce. Ide o ďalšiu profesionalizáciu sociálnej práce s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo výzvu pre finančný príspevok „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny II“ vo výške 15,2 miliónov eur na webovom sídle:Read More