Nová európska stratégia pre práva dieťaťa má posilniť ich ochranu

Štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková sa dnes (7.4.) zúčastnila medzinárodnej konferencie k novej Stratégii pre práva dieťaťa v talianskom Ríme. Práve v dnešnej dobe, v čase ozbrojeného konfliktu na Ukrajine, pandémie Covidu-19 a vo svete, ktorý čelí klimatickým zmenám, sú práva dieťaťa viac ohrozené. Medzinárodná konferencia s názvom „Za obzorom: Nová éra práv dieťaťa“ sa preto zamerala na riešenie niektorých špecifických výziev vyplývajúcich zo súčasných krízových situácií. Cieľom bolo určiť kľúčové kroky, ktoré by posilnili systémy ochrany detí a znížili ich zraniteľnosti v krízových alebo núdzových situáciách.Read More