Nový projekt Chyť sa svojej šance podporuje vznik pracovných miest a rozbeh podnikania

Finančná pomoc je určená zamestnávateľom na vytvorenie pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a pre…Read More