Ocenili sme spoluprácu UNHCR pri vyplácaní finančnej pomoci utečencom u nás

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ocenilo vzájomnú spoluprácu a pomoc pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny zo strany Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Riaditeľku Regionálneho úradu UNHCR pre Európu Pascale Moreau v Bratislave privítal minister práce Milan Krajniak a štátna tajomníčka rezortu Soňa Gaborčáková. Spoločne ocenili pomoc UNHCR pri procese vyplácania dávok v hmotnej núdzi pre utečencov z Ukrajiny, ktorí našli útočisko na Slovensku. Zároveň zdôraznili potrebu naďalej vysvetľovať a eliminovať tak šírenie nepravdivých informácií o pomoci utečencom na úkor vlastných občanov.Read More