Parlament schválil ďalšiu finančnú pomoc aj pre seniorov

Dnes poslanci Národnej rady SR jednohlasne schválili dôležitú finančnú pomoc pre dôchodcov v podobe vyplatenia takzvaného 14. dôchodku do konca tohto roka. Jeho vyplateniu predchádza novela zákona o 13. dôchodku, ktorú pripravil rezort práce, ako pomoc aj pre seniorov v období vysokej inflácie. Novela navrhuje vyplatiť 70% zo sumy 13. dôchodku v decembrovom výplatnom termíne. Na pomoc dôchodcom tak pôjde viac ako 207 miliónov eur vyčlenených v upravenom štátnom rozpočte na rok 2022.Read More