Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi stále klesá

V decembri bol najnižší počet ľudí odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi za posledných 5 mesiacov. Úrady práce,…Read More