Pomoc ľuďom, ktorí na Slovensku našli útočisko pred vojnou na Ukrajine pokračuje

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny naďalej podáva pomocnú ruku utečencom z Ukrajiny. Odídenci, ktorí sa ocitli v nepriaznivej situácií, a požiadali na Slovensku o dočasné útočisko, majú nárok na dávky v hmotnej núdzi. Tento príspevok slúži na preklenutie počiatočného ťažkého obdobia, kým si nájdu vhodné zamestnanie. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny na celom Slovensku aktívne pomáhajú odídencom pri začlenení sa na trh práce.Read More