Pomoc pre ľudí bez domova v podobe dostupného bývania

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo výzvu na predkladanie dopytovo orientovaných projektov, ktorej účelom je zabezpečiť komplexnú pomoc pri začlenení ľudí bez domova späť do spoločnosti. Ako už názov výzvy „Dostupné bývanie s prvkami Housing first“ napovedá, základom je poskytnúť ubytovanie a odborné poradenstvo, ktoré ľuďom pomôžu pri návrate k plnohodnotnému životu, samostatnosti a začlenení sa do spoločnosti. Subjekty môžu predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok najneskôr do 4. júna 2021.Read More