Posilnenie ekonomického postavenia žien: kľúč k rodovej rovnosti

Štátna tajomníčka ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková dnes vystúpila na Konferencii ministrov EU zodpovedných za rovnosť pohlaví, v rámci okrúhleho stola na tému: Ako váš členský štát zabezpečuje rovnosť v pracovnej sfére pre ženy a mužov počas ich kariéry?Read More