Postupy pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb

Návštevy príbuzných a blízkych osôb klientov v zariadeniach sociálnych služieb sa realizujú v súlade s aktuálnymi podmienkami uvedenými vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, s pandemickým plánom, so semaformi pre jednotlivé druhy sociálnych služieb a v súlade s aktuálnym krízovým plánom zariadenia.Read More