Povolanie profesionálneho náhradného rodiča určí nová právna norma

Vláda na dnešnom rokovaní schválila návrh zákona o profesionálnych náhradných rodičoch. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje upraviť právne vzťahy pri vykonávaní práce profesionálneho náhradného rodiča. Účelom nového zákona je zohľadniť špecifiká výkonu tejto práce, osobitne fakt, že ide o prácu vykonávanú nepretržite v domácom prostredí profesionálneho náhradného rodiča tak, aby boli zaistené všetky potreby dieťaťa. Prvoradým pri navrhovaní podmienok výkonu tohto povolania je zohľadnenie najlepšieho záujmu dieťaťa.Read More