Pozitívny trend v evidencii nezamestnaných – rastie počet ľudí, ktorí si našli prácu

V júli 2020 sa na trhu práce uplatnilo 15 030 evidovaných nezamestnaných. V porovnaní s júnom, keď sa zamestnalo…Read More