Pre lepšiu kvalitu života dlhodobo chorých spájame sociálne služby so zdravotnou starostlivosťou

Prepájanie sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti pre osoby odkázané na pomoc druhých je nevyhnutným základom pre fungujúci systém dlhodobej starostlivosti. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny preto všetky potrebné kroky zhrnulo do Stratégie dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike. Jej zámerom je predovšetkým pozitívne ovplyvniť kvalitu a dostupnosť dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti, ktorá v konečnom dôsledku zlepší kvalitu života a zabezpečí individuálne potreby pre dlhodobo chorých.Read More