Pre občanov Ukrajiny sme zjednodušili tlačivá žiadostí o pomoc v hmotnej núdzi

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR urobilo ďalší ústretový krok smerom k občanom Ukrajiny, ktorí prichádzajú na Slovensko. K dispozícii už majú dvojjazyčnú slovensko-ukrajinskú verziu tlačiva so žiadosťou o pomoc v hmotnej núdzi, ktorá je zároveň výrazne zjednodušená. Rezort okrem toho pripomína, že podľa zákona majú deti z Ukrajiny nárok aj na dotáciu na stravu.Read More