Pripravujeme sa na nástup Omicronu, do zariadení sociálnych služieb hľadáme posily

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR je pripravené okamžite reagovať pri výskyte SARS-CoV-2 variant Omicron v zariadeniach sociálnych služieb. Od pondelka, 24. januára sa všetci poskytovatelia budú riadiť usmernením, ktoré určuje presné postupy pre testovanie, dodržiavanie karantény či podmienky návštev u klientov. Všetky zariadenia sociálnych služieb sú tiež zabezpečené dostatočnými zásobami ochranných pomôcok.

Keďže situácia naznačuje rýchle šírenie sa nákazlivejšej formy variantu Omicron, rezort práce vyzýva všetkých, ktorí chcú podať pomocnú ruku klientom, a najmä personálu zariadení, aby sa prihlásili na výpomoc.Read More