Prvú dávku vakcíny dostalo už takmer 100 % záujemcov zo zariadení sociálnych služieb

Od spustenia vakcinácie v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) uplynulo 5 mesiacov. Zaočkovanosť prvou dávkou klientov a zamestnancov, ktorí požiadali o skupinovú formu vakcinácie, sa blíži k sto percentám. K 20. máju 2021 dostalo prvú dávku 39 505 ľudí (95,89 %), druhú 35 523 (83,67 %). Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) eviduje už iba 6 zariadení s mimoriadnou udalosťou.Read More