Rada ministrov o potrebe riešenia energetickej chudoby a pomoci ukrajinským utečencom v súvislosti s príchodom zimy

Podpora trhu práce, sociálna integrácia ľudí utekajúcich z Ukrajiny a aktuálne najmä hroziaca energetická chudoba boli hlavnými témami dvojdňového neformálneho zasadnutia európskej Rady ministrov pre zamestnanosť a sociálne veci (EPSCO) v Prahe (13.-14.októbra). Slovensko na zasadnutí zastupovala štátna tajomníčka ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková. V diskusii zdôraznila potrebu pomoci ukrajinským občanom, nie však na úkor ich pozitívnej diskriminácie voči vlastným občanom.Read More