Rada ministrov pre zamestnanosť a sociálne veci aj o opatreniach na podporu utečencov v Európe

Rada ministrov pre zamestnanosť a sociálne veci (EPSCO) reagovala na aktuálnu situáciu a zvolala 14. marca zasadnutie v Bruseli. Jednou z hlavných tém boli opatrenia na podporu utečencov v Európe v dôsledku vojenského konfliktu na Ukrajine. Predstavitelia Rady ministrov rozoberali tiež tému sociálnej politiky, a to rovnosť mužov a žien v pracovnom prostredí, podporu účasti seniorov na trhu práce, ale aj národné ciele v oblasti zamestnanosti, zručností a znižovania chudoby. Slovensko na medzinárodnom stretnutí zastupoval štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Boris Ažaltovič.Read More