Rezort navrhuje 16 zmien, ktorými osobám s ŤZP zvýši príspevky a zjednoduší ich poskytnutie

Poskytnutie príspevku na úpravu auta pred jeho vlastníctvom či poskytnutie peňažného príspevku vo vyššej sume pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) s najnižšími príjmami. Aj tieto zmeny prináša Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) v návrhu novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Návrh zmien môžu odborníci aj verejnosť pripomienkovať v medzirezortnom pripomienkovom konaní do 18. augusta 2021.Read More