Rezort práce zjednodušil vznik a fungovanie detských skupín

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo vláde návrh nariadenia, ktorým sa upravujú podmienky a fungovanie detských skupín. Posilňuje a zjednodušuje tak možnosť zabezpečenia formalizovanej starostlivosti o deti v rámci tejto novej služby. Cieľom je podporiť zosúlaďovanie rodinného života a pracovného života, tiež začlenenie matiek na trh práce a možnosť pracovného uplatnenia sa pre osoby, ktoré budú poskytovať starostlivosť o dieťa v detskej skupine. V prechodnom ustanovení nariadenie zároveň upravuje právnu možnosť pokračovať v poskytovaní tejto sociálnej služby za ustanovených podmienok aj po skončení krízovej situácie. Nariadenie dnes schválila vláda.Read More