Rokovala Hospodárska a sociálna rada SR

V poradí 16. rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR (HSR SR) sa pre pretrvávajúcu pandemickú situáciu prenieslo do online priestoru. Sociálni partneri diskutovali o návrhoch zákonov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva zdravotníctva SR a materiáloch Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.Read More