Rozširujeme Prvú pomoc, podporíme viac zamestnancov a SZČO

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR si uvedomuje nevyhnutnosť poskytovania „Prvej pomoci“ zamestnávateľom, zamestnancom a SZČO v zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii. Preto pristupujeme k úprave podmienok v poskytovaní príspevkov na udržanie zamestnanosti za mesiace október až december 2021.Read More