S prípravou Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím pomáhajú aj samotné deti

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch ako samostatná organizačná súčasť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (NKS) historicky prvýkrát zapojilo deti do tvorby strategického materiálu, ktorý sa ich týka. Naši najmenší tak mohli participovať na príprave novej Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím „Detstvo bez násilia pre všetky deti“ na roky 2023-2028.Read More