Sme pripravení okamžite reagovať pri výskyte variantu Omicron v ZSS

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR je pripravené sprísniť podmienky v zariadeniach sociálnych služieb, ak sa potvrdí prvý prípad pozitívne testovaného na variant Omicron u klienta či zamestnanca. Na základe vydaného usmernenia sa v prípade výskytu nákazlivejšieho variantu Omicron stáva celé zariadenie červenou zónou. Znamená to predovšetkým zákaz návštev, zníženie mobility, pravidelné testovanie a tiež monitoring zdravotného stavu všetkých klientov aj zamestnancov v zasiahnutom zariadení.Read More