Sociálni partneri sa stretnú na rokovaní tripartity v pondelok 22. februára 2021

V pondelok 15. februára 2021 sa uskutočnilo rokovanie predsedníctva Hospodárskej a sociálnej rady SR formou per rollam, teda elektronicky, a to na základe požiadavky zo strany Konfederácie odborových zväzov. Predsedníctvo jednohlasne schválilo návrh programu plenárneho zasadnutia tripartity, ktoré sa vďaka tomu uskutoční budúci pondelok 22. februára 2021.
Sociálni partneri tak môžu opäť hľadať riešenia pre hospodársky a sociálny rozvoj, rozvoj zamestnanosti a zabezpečenia sociálneho mieru.Read More