Spúšťame rokovania s investičnými partnermi, ideme riešiť záujem v konkrétnych lokalitách po celom Slovensku

• Vláda schválila založenie Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania
• Úlohou Agentúry je najmä vypracovať cenovú mapu pre regulované nájomné a navrhnúť kritériá pre budúcich nájomcov v nájomných bytov
• Podpredseda vlády Štefan Holý začína rokovať so zástupcami štátu, sociálnych a investičných partnerov o ich účasti v projekte nájomného bývaniaRead More