Štátna podpora investícií sa v najmenej rozvinutých okresoch zaplatí sama

V pokrízovom období, v rokoch 2013 až 2019, zažívala slovenská ekonomika dva protichodné trendy. Zatiaľ čo regióny západného Slovenska hlásili hospodársky rast a pokles nezamestnanosti, mnohé okresy na strednom a východnom Slovensku vykazovali iba pomalé zotavovanie sa z dopadov hospodárskej krízy. Výsledkom bolo iba mierne zmenšovanie existujúcich rozdielov medzi tzv. najmenej rozvinutými okresmi a ekonomicky rýchlejšie sa rozvíjajúcimi okresmi západného Slovenska. Tieto trendy sa odrazili aj v hodnotení Slovenska ako krajiny s jednými z najväčších regionálnych rozdielov v nezamestnanosti a príjmoch v OECD. Štúdia tohto obdobia Inštitútu sociálnej politiky „Ekonomická pomoc regiónom: priame a nepriame kanály” ukázala, že ekonomicky aj sociálne výhodným spôsobom ako tieto rozdiely trendy zvrátiť je štátna podpora investícii v najmenej rozvinutých okresoch.Read More