Štátna tajomníčka podporila oslavy 30. výročia znovuobnovenia Gréckokatolíckej charity Prešov

Gréckokatolícka charita Prešov 1. septembra minulého roku oslávila 30. výročie znovuobnovenia svojej činnosti. Pri tejto príležitosti sa 9. júna konalo podujatie Konferencia charity 2022 na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zastupovala na konferencii štátna tajomníčka Soňa Gaborčáková.Read More