Tlačové vyhlásenie k uloženiu pokuty MPSVR SR od UVO SR

Podmienky Rámcovej dohody o prevádzkovaní elektronického transakčného systému na základe zadávania zákazky na poskytnutie služby na predmet „Elektronický transakčný systém pre rezort MPSVR SR“, uzavrelo predchádzajúce vedenie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny dňa 12.júna 2019, a to na ďalšie 4 roky, teda na dobu určitú do 15. júna 2023.Read More