Urobme kruh dôvery skutočne bezpečným pre deti

Aj tento rok si Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) pripomína Európsky deň na ochranu detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (18. novembra) originálnym spôsobom. V spolupráci s Radou Európy pripravilo slovenskú verziu brožúrky a pasu detských práv, ktoré najmenším umožnia objaviť svoje práva zrozumiteľným a zábavným spôsobom.Read More