Ústredie práce pripravuje cudzojazyčné verzie najpoužívanejších tlačív

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje pre potreby klientov úradov práce informatívne vzory tlačív…Read More